شرکت مهندسی نانو آداک

طراحی و ساخت، تأمین مواد و تجهیزات

طراحی و ساخت، تأمین مواد و تجهیزات

به وب سایت شرکت مهندسی نانو آداک خوش آمدید
شرکت مهندسی نانو آداک

آدرس :
دفتر فروش: تهران، بلوار کشاورز، نیش خ 16 آذر، مجتمع فناوری الزهرا، واحد 504
تلفن تماس : 02188962035
(شنبه تا چهارشنبه، ساعات 9 الی 17:30)
کارخانه : شاهدشهر، شهرک لاله، انتهای خیابان صنعت 1، بحر کانال آب، پلاک 12
تلفکس: 02186052907
موبایل : 09360980330
سامانه ی پیام کوتاه : 02188962035
Email : Nanoadaktrading@gmail.com
اینستاگرام : nanoadak@

crisp

     سفارش با ارسال ایمیل به nanoadaktrading@gmail.com یا صفحه تماس با ما


انواع تارگت های آلیاژی اسپاترینگ شامل موارد ذیل می باشند(تحت نام عنصر اصلی) : 

تارگت های آلیاژ آهن، تارگت های آلیاژ مس، تارگت های آلیاژ کبالت، تارگت های آلیاژ نیکل، تارگت های آلیاژ تیتانیوم، تارگت های آلیاژ زیرکونیوم، تارگت های آلیاژ تنگستن، تارگت های آلیاژ روی، تارگت های آلیاژ نقره و ...

اشکال هندسی مختلف تارگت ها در انواع ذیل می باشد :

  • دیسک، ویفر و پلیت (Dia<650mm, Thickness >1mm)
  • مستطیل، برش مستطیلی (Length <1500mm, Width<300mm, Thickness>1mm)
  • تیوب (Outer Dia < 300mm, Thickness >2mm)

Category Ingredient Purity Standard  

Aluminium-

base Alloy

Al-Mg 3N,4N Spindle,Granule,Sputtering Target  
Al-Si 4N Spindle,Granule,Sputtering Target  
Al-Si-Mg 3N,4N Spindle,Granule,Sputtering Target  
Al-Si-Cu 3N,4N Spindle,Granule,Sputtering Target  
Zn-Al 4N Spindle,Granule,Sputtering Target  
Cobalt-base Alloy
Co-Cr 3N,4N Spindle,Granule,Sputtering Target  
Co-Fe 3N,4N Spindle,Granule,Sputtering Target  
Co-Ni 3N,4N Spindle,Granule,Sputtering Target  
Co-Ni-Cr 3N,4N Spindle,Granule,Sputtering Target  
Copper- base Alloy
Cu-Ga 3N5 Spindle,Granule,Sputtering Target  
Cu-In 3N5 Spindle,Granule,Sputtering Target  
Cu-In-Ga 3N5 Spindle,Granule,Sputtering Target  
Cu-In-Ga-Se 3N5 Spindle,Granule,Sputtering Target  
Cu-In-Se 3N5 Spindle,Granule,Sputtering Target  
Cu-Se 3N5 Spindle,Granule,Sputtering Target  
Nickel- base Alloy
Ni-Cr 3N5 Spindle,Granule,Sputtering Target  
Ni-Co 4N Spindle,Granule,Sputtering Target  
Ni-Cu 4N Spindle,Granule,Sputtering Target  
Ni-Cr-Al 3N,4N Spindle,Granule,Sputtering Target  
Ni-Cr-Al-Si 3N,4N Spindle,Granule,Sputtering Target  
Ni-Cr-Si 3N,4N Spindle,Granule,Sputtering Target  
Ni-Fe 3N,4N Spindle,Granule,Sputtering Target  
Ni-V 3N,4N Spindle,Granule,Sputtering Target  
Titanium- base Alloy  Ti-Al 4N Spindle,Granule,Sputtering Target  
Ti-Cr 3N,4N Spindle,Granule,Sputtering Target  
Ti-Si 3N,4N Spindle,Granule,Sputtering Target  
Ti-Zr 3N,4N Spindle,Granule,Sputtering Target  
W-Ti 3N,4N Spindle,Granule,Sputtering Target  
Others Cr-Si 3N,4N Spindle,Granule,Sputtering Target  
Cr-V 3N,4N Spindle,Granule,Sputtering Target  
Fe-Mn 3N,4N Spindle,Granule,Sputtering Target  
Fe-Co-B 3N,4N Spindle,Granule,Sputtering Target  
In-Sn 3N,4N Spindle,Granule,Sputtering Target  
Zr-Fe 3N,4N Spindle,Granule,Sputtering Target